Pokyny pro použíti textilních nekonečných úvazků Yaletex
Zdvihací a manipulační technika
Máte dotaz?
Zavolejte.
Telefon ikona +420 516 414 111

Pokyny pro použíti textilních nekonečných úvazků Yaletex

Pokyny pro použíti textilních nekonečných úvazků Yaletex

Pokyny pro použíti textilních nekonečných úvazků Yaletex

Použití nekonečných vázacích pásů Yaletex

Pro typ: RSE, RSX

  • Zvedací nekonečné pásy se nesmí zatěžovat větším zatížením, než je uvedeno na štítku.
  • Nosnost odpovídá druhu a způsobu uvázání.
  • Zabraňte jejich potrhání a zatížení rázy.
  • Zvedací pásy nesmějí být zauzlovány.
  • U břemen s ostrými hranami nebo drsným povrchem smějí být zvedací pásy použity jen tehdy, jsou-li ohrožená místa zvedacího pásu
    chráněna pomocí chráničů hran.
  • Nesmýkejte břemena ani netahejte nikdy zvedací pás po podlaze nebo přes drsné povrchy.
  • Břemena se nesmějí odstavovat na zvedací pás, jestliže může být tímto zvedací pás poškozen.
  •  Zvedací pásy je třeba používat tak, aby břemeno nemohlo spadnout.

Průběžné prohlídky
Je třeba podrobit zvedací pásy minimálně jednou ročně prohlídce odborníkem, mezitím průběžně také tehdy, jeví-li se to nutné podle podmínek jejich použití a provozních poměrů. Poškozené zvedací pásy, které ovlivňují bezpečnost, nesmějí být dále používány. Toto vyžaduje jejich průběžnou kontrolu během provozu.

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle podmínek pro ochranu osobních údajů.