Použití nekonečných vázacích pásů Yaletex

Pro typ: RSE, RSX

  • Zvedací nekonečné pásy se nesmí zatěžovat větším zatížením, než je uvedeno na štítku.
  • Nosnost odpovídá druhu a způsobu uvázání.
  • Zabraňte jejich potrhání a zatížení rázy.
  • Zvedací pásy nesmějí být zauzlovány.
  • U břemen s ostrými hranami nebo drsným povrchem smějí být zvedací pásy použity jen tehdy, jsou-li ohrožená místa zvedacího pásu
    chráněna pomocí chráničů hran.
  • Nesmýkejte břemena ani netahejte nikdy zvedací pás po podlaze nebo přes drsné povrchy.
  • Břemena se nesmějí odstavovat na zvedací pás, jestliže může být tímto zvedací pás poškozen.
  •  Zvedací pásy je třeba používat tak, aby břemeno nemohlo spadnout.

Průběžné prohlídky
Je třeba podrobit zvedací pásy minimálně jednou ročně prohlídce odborníkem, mezitím průběžně také tehdy, jeví-li se to nutné podle
podmínek jejich použití a provozních poměrů. Poškozené zvedací pásy, které ovlivňují bezpečnost, nesmějí být dále používány. Toto
vyžaduje jejich průběžnou kontrolu během provozu.


Tabulka nosnosti:

Typ Barevné
označení dle
EN 1492
Nosnost WLL
přímý
závěs
Nosnost
WLL
Smyčka
Nosnost WLL
rovnoběžný
závěs
Úhel ϐ
do 7°
Nosnost WLL
závěs
podvlečením
Úhel ϐ
7°-45° / 45°-60°
Nosnost WLL
závěs
podvlečením
Úhel ϐ
7°-45°/ 45°-60°
Šířka pásu
pod zátěží
Kg Kg kg kg kg mm
RSE – 01000 Fialová 1.000 800 2.000 1.400 / 1.000 700 / 500 50
RSE – 02000 Zelená 2.000 1.600 4.000 2.800 / 2.000 1.400 / 1.000 55
RSE – 03000 Žlutá 3.000 2.400 6.000 4.200 / 3.000 2.100 / 1.500 60
RSE – 04000 Šedá 4.000 3.200 8.000 5.600 / 6.000 2.800 / 2.000 75
RSE – 05000 Červená 5.000 4.000 10.000 7.000 / 5.000 3.500 / 2.500 85
RSE – 06000 Hnědá 6.000 4.800 12.000 8.400 / 6.000 4.200 / 3.000 90
RSE – 08000 Modrá 8.000 6.400 16.000 11.200 / 8.000 5.600 / 4.000 100
RSE – 10000 Oranžová 10.000 8.000 20.000 14.000 / 10.000 7.000 / 5.000 120