Dolní Lhota 99, Blansko 67801
+420 516 414 111
poptavky@prochazka-mp.cz

Pokyny pro použíti textilních plochých úvazků Yaletex

Pokyny pro použíti textilních plochých úvazků Yaletex

Použití plochých vázacích pásů Yaletex

Pro typ: HBD, HBQ

  • Zvedací pásy se nesmí zatěžovat větším zatížením, než je uvedeno na štítku.
  • Nosnost odpovídá druhu a způsobu uvázání.
  • Zabraňte jejich potrhání a zatížení rázy.
  • Zvedací pásy nesmějí být zauzlovány.
  • U břemen s ostrými hranami nebo drsným povrchem smějí být zvedací pásy použity jen tehdy, jsou-li ohrožená místa zvedacího pásu
    chráněna pomocí chráničů hran.
  • Nesmýkejte břemena ani netahejte nikdy zvedací pás po podlaze nebo přes drsné povrchy.
  • Břemena se nesmějí odstavovat na zvedací pás, jestliže může být tímto zvedací pás poškozen.
  • Zvedací pásy je třeba používat tak, aby břemeno nemohlo spadnout.

Průběžné prohlídky
Je třeba podrobit zvedací pásy minimálně jednou ročně prohlídce odborníkem, mezitím průběžně také tehdy, jeví-li se to nutné podle
podmínek jejich použití a provozních poměrů. Poškozené zvedací pásy, které ovlivňují bezpečnost, nesmějí být dále používány. Toto
vyžaduje jejich průběžnou kontrolu během provozu.

Typ Barevné
označení
dle EN 1492
Nosnost WLL
přímý závěs
(kg)
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs
úhel ϐ do 7°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 7°-45°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 45°-60°
(kg)
Nosnost WLL
na smyčku
Šířka
pásu
(mm)
Délka
oka
cca.
(mm)
HBD-01000 fialová 1.000 2.000 1.400 1.000 800 30 300
HBD-02000 zelená 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600 60 350
HBD-03000 žlutá 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400 90 400
HBD-04000 šedá 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200 120 500
HBD-05000 červená 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000 150 550
HBD-06000 hnědá 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800 180 600
HBD-08000 modrá 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400 240 650
HBD-10000 oranžová 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000 300 90

 

Typ Nosnost WLL
přímý závěs
(kg)
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs
úhel ϐ do 7°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 7°-45°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 45°-60°
(kg)
Nosnost WLL
na smyčku
Šířka
pásu
(mm)
Délka
oka
cca.
(mm)
HBQ-04000 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200 60 350
HBQ-06000 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800 90 400
HBQ-08000 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400 120 500
HBQ-10000 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000 150 550
HBQ-12000 12.000 24.000 16.800 12.000 9.600 180 600
HBQ-16000 16.000 32.000 22.400 16.000 12.800 240 650
HBQ-20000 20.000 40.000 28.000 20.000 16.000 300 900
HBQ-25000 25.000 50.000 35.000 25.000 20.000 300 900

Tags: ,