Pokyny pro použíti textilních plochých úvazků Yaletex

Použití plochých vázacích pásů Yaletex

Pro typ: HBD, HBQ

  • Zvedací pásy se nesmí zatěžovat větším zatížením, než je uvedeno na štítku.
  • Nosnost odpovídá druhu a způsobu uvázání.
  • Zabraňte jejich potrhání a zatížení rázy.
  • Zvedací pásy nesmějí být zauzlovány.
  • U břemen s ostrými hranami nebo drsným povrchem smějí být zvedací pásy použity jen tehdy, jsou-li ohrožená místa zvedacího pásu
    chráněna pomocí chráničů hran.
  • Nesmýkejte břemena ani netahejte nikdy zvedací pás po podlaze nebo přes drsné povrchy.
  • Břemena se nesmějí odstavovat na zvedací pás, jestliže může být tímto zvedací pás poškozen.
  • Zvedací pásy je třeba používat tak, aby břemeno nemohlo spadnout.

Průběžné prohlídky
Je třeba podrobit zvedací pásy minimálně jednou ročně prohlídce odborníkem, mezitím průběžně také tehdy, jeví-li se to nutné podle
podmínek jejich použití a provozních poměrů. Poškozené zvedací pásy, které ovlivňují bezpečnost, nesmějí být dále používány. Toto
vyžaduje jejich průběžnou kontrolu během provozu.

TypBarevné
označení
dle EN 1492
Nosnost WLL
přímý závěs
(kg)
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs
úhel ϐ do 7°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 7°-45°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 45°-60°
(kg)
Nosnost WLL
na smyčku
Šířka
pásu
(mm)
Délka
oka
cca.
(mm)
HBD-01000fialová1.0002.0001.4001.00080030300
HBD-02000zelená2.0004.0002.8002.0001.60060350
HBD-03000žlutá3.0006.0004.2003.0002.40090400
HBD-04000šedá4.0008.0005.6004.0003.200120500
HBD-05000červená5.00010.0007.0005.0004.000150550
HBD-06000hnědá6.00012.0008.4006.0004.800180600
HBD-08000modrá8.00016.00011.2008.0006.400240650
HBD-10000oranžová10.00020.00014.00010.0008.00030090

 

TypNosnost WLL
přímý závěs
(kg)
Nosnost WLL
rovnoběžný závěs
úhel ϐ do 7°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 7°-45°
(kg)
Nosnost WLL
závěs podvlečením
úhel ϐ 45°-60°
(kg)
Nosnost WLL
na smyčku
Šířka
pásu
(mm)
Délka
oka
cca.
(mm)
HBQ-040004.0008.0005.6004.0003.20060350
HBQ-060006.00012.0008.4006.0004.80090400
HBQ-080008.00016.00011.2008.0006.400120500
HBQ-1000010.00020.00014.00010.0008.000150550
HBQ-1200012.00024.00016.80012.0009.600180600
HBQ-1600016.00032.00022.40016.00012.800240650
HBQ-2000020.00040.00028.00020.00016.000300900
HBQ-2500025.00050.00035.00025.00020.000300900