Dolní Lhota 99, Blansko 67801
+420 516 414 111
poptavky@prochazka-mp.cz

Montážní lisy MANTRA

Montážní lisy MANTRA

Popis

Montážní lis 35T pro podvozky, včetně ocelové kolejové dráhy s přepravním vozíkem podvozku

Popis nabízeného zařízení

  • Principem zařízení je stlačení kolejového podvozku pomocí portálového lisu dle požadavku. Podvozek se stlačuje v místech k tomu určených, specifikaci tlačných bodů dodá zadavatel. V průběhu stlačování se zaznamenává dráha stlačení (600 mm) s tolerancí +-1mm a tlačná síla (40t) s tolerancí 0,5%.
  • Záznam dráhy stlačení je řešen pomocí vestavěného lineárního odměřování a záznam síly pomocí tenzometrů umístěných místech hydraulických válců. (V případě zpřesnění a snížení požadavku na přesnost odečítání síly je možné zařízení neosazovat tenzometrickým měřením a odečítat sílu nepřímým měřením z tlaku v hydraulickém systému. Náklady tohoto měření a vyhodnocování budou přepočítány zohledněny formou slevy).
  • Průběh procesu je možné sledovat na ovládacím pultu který je osazen dotykovým panelem. Veličiny dráhy a síly je možné programem nastavit na požadované hodnoty (zařízení pracuje do momentu dosažení požadované hodnoty).

Zařízení může pracovat ve třech  základních režimech:

  • Režim síly (hlavní požadovanou veličinou je síla a dráha je informativní).
  • Režim dráhy stlačení (hlavní požadovanou veličinou je dráha a síla je informativní) a ○ režim manuální (ruční ovládání stlačování, pracovník drží tlačítko stlačování do splnění požadavku, síla a dráha lze odečíst na hlavním ovládacím panelu).
  • Stlačení podvozku probíhá proti kolejové dráze, která je součástí nabídky.
  • Kolejová dráha je součástí ocelové konstrukce o délce cca např.10m, šířce např. cca 3m a výšce temena kolejnice od základní betonové podlahy je např. cca 600mm. Ocelová konstrukce s kolejovou dráhou je součástí nabídky.
  • Rozchod kolejové dráhy je 1435mm s možností přestavby na rozchod 1000mm. Mezi kolejnicemi je montážní prostor pro pracovníka

 

Cenová nabídka zahrnuje i dodání vozíku pro přepravu podvozků s nosností 5T.

Vozík je osazen dvěma otočnými pryžovými koly a dvěma pevnými koly. vozík je ručně tlačen.
Pracoviště zahrnuje tři základní celky (modul portálového lisu + řízení , modul kolejové dráhy, vozík pro přepravu podvozků).
Návrh pracoviště bere v úvahu zástavbové omezení prostoru umístění pracoviště (výška jeřábu haly, půdorysné omezení).