Naše firma předala 1. dvojcestné posunovací zařízení Zephir významnému slovenskému zákazníkovi. Jedná se o typ CRAB 1500E – dvojcestné elektrické posunovací zařízení, které se mimo jiné vyznačuje bezkonkurečně malými rozměry a z toho vyplývající jednoduchou manipulaci v omezených prostorách. Během přejezdů po zpevněných plochách je CRAB řízen obsluhou pomocí výklopného volantu, na kolejích je ovládán výhradně prostřednictvím dálkového ovládání.
Posunovadlo je vybaveno dodatečnými brzdami a U.I.C. spřáhlem.
Toto posunovací zařízení bude řešit především manipulaci s kolejovými vozidly během oprav osobních vagonů.
Po technickém předání proběhlo 2 denní školení obsluhy.
Především dílenští pracovníci – opraváři, kteří byli proškoleni v obsluze tohoto posunovacího zařízení, vyjádřili obrovský přínos této investice, a to především z hlediska bezpečnosti práce.
Vedení firmy vedle bezpečnostního přínosu vyzvedlo navýšení produktivity práce.
Firma již nebude odkázána na cizí služby a prostoje zaměstnanců tak budou minimalizovány.
Neoficiálně se mluvilo o návratnosti v době 24 měsíců.
Spokojeným provozovatelem tohoto posunovacího zařízení je Železničná spoločnost´Slovensko a.s., provoz Nové Zámky.
Gratulujeme, děkujeme  a přejeme hodně příjemných a bezporuchových motohodin.
A možná bude mít brzy i  bratříčka…?

Categories: Naše realizace